Boten & Schepen

Caravans & Aanhangers

Vrachtwagens & opleggers.

Touringcars & lijnbussen.

Wat kan Vereniging Alternatief Wonen voor je doen?

Ben jij opzoek naar een betaalbaar en vrijer woonvorm en is een traditionele woonvorm voor jou geen optie? Dan ben je bij Vereniging Alternatief Wonen op het juiste adres.
Wij bieden jou uitgebreide informatie en service waarin jouw belangen, wensen en ideeën centraal staan. Daarnaast geven wij jou inzicht en inspiratie over verschillende woonvormen en de lifestyles die daarbij horen. Hopelijk vind je hier de juiste inspiratie en informatie om een bewuste keuze te kunnen maken.

Waarom lid worden?

Vereniging Alternatief Wonen is bedoeld voor mensen met een andere kijk op leven en wonen. Wij weten als geen ander wat er speelt binnen onze doelgroep en tegen welke problemen jij zoal tegen aan kunt lopen. Onze vereniging word gerund door ervaringsdeskundigen en partners die over veel kennis en expertise beschikken en jou kunnen helpen bij complexe vraag stukken. Ook bieden wij als organisatie jou brede, kwalitatieve en inhoudelijke informatie en diensten om jouw leven en woonplek betaalbaar en toegankelijk te houden. Om als organisatie serieus worden genomen, hebben we draagvlak nodig en dat kan niet zonder uw bijdrage en steun. In tegenstelling van veel stichtingen heb jij wel invloed op beleidskeuzes binnen onze organisatie en is jouw inbreng van essentieel belang.
Kwalitatieve informatie
Evenementen
Uitgebreide diensten
Uitgebreide services
Ontmoeten gelijkgestemden
Ledenkorting
Belangenbehartiging
Informatie bijeenkomsten
Thema bijeenkomsten
Groepsgevoel
Samenwerkingen
inspiratie
lid worden

Over VAW

In 2015 hadden Michel Bijlsma en zijn vrouw het idee om een vereniging op te richten specifiek voor alternatieve woonvorm bewoners en geïnteresseerden . Zelf wonen ze al een geruime tijd voor een groot deel in hun camper. De aanleiding ontstond door dat ze tegen een muur aanliepen van bureaucratie en enige terughoudendheid en onbegrip bij gemeenten / overheden, maar ook maatschappelijk gezien werden deze woonvormen niet altijd goed geaccepteerd en geïnterpreteerd. Ook binnen hun eigen directe omgeving werd hier wisselend op gereageerd en waren de meningen verdeeld. Dit bracht hen op het idee om in contact te komen met gelijkgestemden en met anderen die anders woonden en leefden. Toen Michel en zijn vrouw hun idee om een vereniging kenbaar maakten, ontstond er een denktank met als meerwaarde om van elkaar te leren, inspireren, wederzijds begrip, respect en erkenning. Dit alles heeft dan ook de belangrijkste basis gevormd in de ontwikkeling en het tot stand komen van Vereniging Alternatief Wonen en per 01-04-2022 een feit is geworden .
lid worden

Briefadres

Wanneer je van plan bent om in een recreatievoertuig of in een vaartuig te gaan wonen heb je in de meeste gevallen hiervoor een briefadres of inschrijfadres voor nodig. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling verblijft of door een scheiding niet in uw eigen huis kunt wonen. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres.

Hoe lang mag je briefadres hebben?

Een briefadres wordt voor een periode van maximaal één jaar afgegeven. 2. Op gemotiveerd schriftelijk verzoek, ingediend voor het verstrijken van een termijn, kan de termijn van één jaar twee keer met een periode van zes maanden worden verlengd. In de praktijk kan dit wel eens anders uitpakken en kan het best zo zijn dat je er helemaal niks hoort of verneemt van jouw gemeente of na een gesprek gewoon weer word verlengt.

Kan een gemeente een briefadres weigeren?

Als iemand rechtmatig in Nederland verblijft, dan mag een gemeente niet weigeren om hem of haar in te schrijven op een woon- of op briefadres. Echter een gemeente kan wel weigeren wanneer je niet aannemelijk kan maken dat je rechtmatig in Nederland verblijft of wanneer jouw briefadresgever bezwaar maakt. In de praktijk gebeurt het wel dat gemeenten voorwaarden stellen en het jouw bewust willen ontmoedigen.

Wat zijn de gevolgen van een briefadres?

Geen financiële gevolgen!

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Doelstelling

Vereniging Alternatief Wonen heeft ten doel: het (doen) ondersteunen van ondernemers, organisaties en/of particulieren bij de uitvoering en verwezenlijking van hun doelen en informatievoorziening op het gebied van alternatief wonen en leven. Daarbij willen we alternatief wonen en leven in Nederland meer onder de aandacht brengen en voor veel mensen mogelijk maken
De Vereniging doet dit met name door het aanbieden en verzorgen van programma’s voor bijvoorbeeld opleiding, training, mediation, vorming en activiteiten die de alternatief woonvormbewoners van Nederland en het verblijf veraangenamen en vereenvoudigen. Daarnaast willen we samen werken met andere organisaties en overheden, waarmee wij onze doelstellingen mee kunnen versterken.
lid worden

Business community

Ben jij ondernemer of wil je dat worden en pas jij binnen onze doelgroep en heb jij affiniteit met onze leden en partners? Denk jij dat je van betekenis kan zijn voor onze leden en partners? Dan ben jij bij onze vereniging van harte welkom binnen onze business community. Dit is een zakelijk netwerk met als doel elkaar te verbinden, versterken en expertise en kennis met elkaar te delen. Uit ervaring weten we dat hier mooie dingen en samenwerkingen uit kunnen ontstaan en interacties met onze leden en partners. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat we elkaar wat gunnen en elkaar ondersteunen en mooie diensten of producten kunnen ontwikkelen voor onze leden en partners. 1 van onze randvoorwaarden zijn echter wel dat we collectieve kortingen hanteren onder elkaar en voor onze leden en partners.
Contact
green plant in clear glass vase

Partners

Het bedrijfsleven en andere belangen / hulp organisaties zijn onmiskenbaar en zeer welkom binnen onze organisatie. Zo ook kleine wooncorporaties zien wij graag als partner tegemoet.
Inmiddels ontwikkeld de Vereniging Alternatief Wonen zich tot een open platform met partners die affiniteit hebben of willen met alternatieve woonvormen en werken wij graag samen om zo een meerwaarde te creëren voor onze leden, partners en de samenleving. Samen met onze leden, partners en ander overkoepelende organisaties gaan wij graag de uitdaging aan om iedereen bewust te maken van het belang goed functionerende woningmarkt en het inzetten van alternatieve woonvormen waardoor wonen voor ieder weer toegankelijk en betaalbaar word.
Voorts willen wij overheden, gemeenten en provincies bewust maken van het belang van duurzame woonoplossingen.

 • delen wij kennis, leren, inspireren en ontmoeten wij elkaar.
 • combineren wij onze kennis en kunde, én denken wij vooruit vanuit maatschappelijke vraagstukken met een ondernemende geest.
 • kijken wij verder met respect voor ieders keuze over wonen en leven
 • verbinden professionaliseren en innoveren werken wij gezamenlijk met als doel een woonsector die voorop kan en wil lopen.
  Wil je hier ook deel van uitmaken? Vraag naar de mogelijkheden.

VOORDELEN VAN EEN PARTNERSHIP

 • Versterking van jullie imago door samen te werken met onze partners en leden
 • Vergroten van zichtbaarheid onder meer via promoties onder leden en partners van Vereniging Alternatief wonen en eigen ruimte op onze site om uw dienst of producten kenbaar te maken.
 • Toegang tot de beste Nederlandse content over alternatief wonen en statistieken in de breedste zin van het woord.
 • Ondersteuning bij innovatie, samenwerking met start-ups
 • Kennis vergroten en delen via events en opendagen
 • Verdieping en ontmoeting door te netwerken.
 • Activiteiten met andere partners: verbinding met experts buiten de branche.
Partner worden
 © 2023 Vereniging alternatief wonen
crossmenu