Yurt

Yurt

Misschien heb je wel eens gedroomd over een hutje op de hei en een leven leiden in een back to basics stijl. Of Yurts geschikt zijn voor permanente bewoning is de vraag en daar over zijn de meningen verdeeld. Een Yurt (of Ger) is de traditionele woning van de nomaden in Mongolië. Het is een tent-achtige structuur, een koepelvormige huis gemaakt van een houten frame. Het dak is gemaakt van dakpalen en vormen de kroon van de Yurt. Het frame is bedekt met stukken vilt die vervolgens bedekt zijn met canvas (of meer traditioneel skins). De Kroon kan een leven lang meegaan en in Mongolië worden ze vaak doorgegeven van vader op zoon. Het tentdoek daarentegen niet.

Wanneer iemand permanent wil gaan wonen in een Yurt of Ger loop je aan tegen het bestemmingsplan en tegen bouwregels. Een groeiend aantal mensen in Nederland heeft de behoefte, al of niet in ecologische duurzame projecten, om in een dergelijke tent te gaan wonen. Tot op heden gebeurt dat al op veel plaatsen, waarbij de gemeenten het over het algemeen gedogen dat er permanent wordt gewoond en dus zowel qua bestemmingsplan als bouwbesluit het door de vingers zien.

 

Vragen en antwoorden

Moet een Yurt of Ger voldoen aan het bouwbesluit?

Of een Yurt of Ger moet voldoen aan het Bouwbesluit is afhankelijk van de vraag of wel sprake is van een bouwwerk. De definitie van bouwwerk is opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening, waarbij gemeenten eigenlijk altijd de definitie van de model bouwverordening hanteren: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. Een Yurt of Ger voldoet bij veel gemeenten aan deze definitie en zal daarmee een bouwwerk zijn. Alleen als de Yurt of Ger zeer kort op een bepaalde plaats wordt neergezet – wat bij bewoning niet aan de orde zal zijn – kan op grond van jurisprudentie worden geconcludeerd dat het geen bouwwerk is en als tent aangemerkt worden.

Wat te doen als de Yurt of Ger voldoet aan de eisen voor een bouwwerk?

Er van uitgaande dat sprake is van een bouwwerk, geldt dat de Yurt of Ger moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Indien de tent reeds ergens anders als bouwwerk gestaan heeft dan zal ook hier op grond van artikel 1.15 van het Bouwbesluit het rechtens verkregen niveau van toepassing zijn, mits het bouwwerk in dezelfde vorm op de nieuwe plaats wordt gebouwd. Naar onze mening zal dit waarschijnlijk niet aan de orde zijn, omdat wij de kans klein achten dat de Yurt of Ger eerder al zal hebben voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan een nieuwe – al dan niet tijdelijke – woonfunctie.

Indien sprake is van een beperkte instandhoudingstermijn dan zal eventueel ook sprake kunnen zijn van het niveau tijdelijke bouw dat van toepassing is. In alle gevallen zal bij het wonen in een Yurt of Ger dus aan het Bouwbesluit 2012 moeten worden voldaan. En net als bij alle andere bouwwerken is het ook bij een Yurt of Ger mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid te voldoen aan het beoogde niveau van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubelasting zoals beoogd door de wetgever.

Kan een Yurt of Ger voldoen aan all aspecten van het Bouwbesluit?

Of dat bij een Yurt of Ger lukt voor alle aspecten van het Bouwbesluit 2012 kunnen, zijn de meningen over verdeel. Wij voorzien echter wel mogelijke problemen, bijvoorbeeld als het gaat om energiezuinigheid indien het Bouwwerk verwarmd is, de brandveiligheid en de sterkte van de constructie. Of iets gelijkwaardig is, is ter beoordeling van de gemeente waar u de Yurt laten bouwen. Voor verdere vragen of opmerkingen. Neem gerust contact met ons op

 © 2023 Vereniging alternatief wonen
crossmenuarrow-down