Missie en Visie

Missie en visie

Iedereen heeft recht op een woonvorm die bij hem of haar past. Wonen is een recht en theoretisch en praktisch gezien zou het niet mogen uit maken waar en hoe . Als belangen organisatie willen wij alternatief wonen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.
Helaas hebben we in Nederland een groot woning tekort en de wachtlijsten zijn enorm. Door de sterk groeien inflatie, stijgende energieprijzen en de vele crisissen die in Nederland voelbaar en kenbaar zijn komen veel mensen niet in aanmerking voor een betaalbaar koop of huur woning. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er veel mensen graag hun eigen huis en haard willen verlaten en willen kiezen voor een andere goedkopere manier van wonen willen. Toch word dit vaak door overheden en gemeentes tegen gehouden. Dat kan en moet anders vindt verenging alternatief wonen. Als belangenorganisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en streven wij naar meer alternatieve woonvormen. Toch vinden we het opmerkelijk en vreemd dat overheden en gemeentes zich teveel vast houden in een oude stramien en tunnelvisie waarin de focus word gelegd op traditionele woonvormen en kapitaal. Helaas moeten we concluderen dat de nadruk niet voldoende word gelegd op alternatieve woonvormen waarin de wensen van de mensen centraal word gesteld
Het is niet ons doel om overheden en gemeentes tegen te werken. In tegendeel zelfs! Als organisatie willen wij in gesprek met overheden en gemeentes om samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar zijn en mensen een woon en toekomst perspectief kunnen bieden. Wij hopen deel uit te kunnen maken om de wooncrisis een andere wending te geven.
Dit willen wij doen zowel in samenwerking met andere partijen als zelfstandig. Wij willen een faciliterende en adviserende rol vervullen en overheden bieden waarmee ze mee aan de slag kunnen. Dit willen we gaan doen d.m.v. publicaties, presentaties en adviesgesprekken. Vaak kunnen ze met versoepeling van enige wet & regelgeving en met eenvoudige aanpassingen het woningtekort en maatschappelijke problemen oplossen.
 © 2023 Vereniging alternatief wonen
crossmenu